Våre energikilder

Oppvarming med fornybar energi gir et bedre klima! Fjernvarme levert av Finnsnes fjernvarme er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Vi benytter overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen hos Senja Avfall.